Logo

Gada pārskats uzņēmumiem

No klienta

grāmatvedības reģistriem

kontu apgrozījuma atlikumi

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilance

Paskaidrojums

Protokola izraksts

VID EDS

Veido jaunu dokumentu Gada pārskats uzņēmumiem

Ievada NACE kodus
ievada datus Bilances aktīvā un pasīvā
ievada datus peļņas un zaudējumu aprēķinā
atzīmē "Nav NP" pie Naudas plūsmas

Pievieno dokumentus