Logo

Būvtehniskās izpētes

Būvju apsekošana
Vizuālā novērtēšana
Fotofiksācija
Pricipiāo problēmu identifikācija
Būvtehniskās izpētes
Ekspertīzes (t.sk. dokumentācijas korektuma analīze)
Objekta apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana
Defektu un bojājumu konstatācija
Būves nolietojuma noteikšana
Būvstruktūru deformēšanās procesu kontrole
Būvtehnisko atzinumu sagatavošana
Būvju un to daļu pārbaudes
Negraujošo metožu pielietošana
— materiālu zondēšana ar ultraskaņu
— mitruma fiksēšana
— virsmas cietības (stiprības) konstatēšana
Būvelementu paraugu īpašību noteikšana
Konstrukciju un būvju daļu fiziska slodzēšana
Resursu analītiska izvērtēšana
Sertificētu būvekspertu konsultācijas
Priekšavārijas un avārijas situācijas
Būvdarbu kvalitātes, apjomu un pilnvērtīguma analīze
Jūsu jautājumi, mūsu atbildes
Citi tīmekļa resursi